<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Nyhedsbrev for august/september 2018

Læs om nogle af de planlagte aktiviteter i efteråret 2018. Alle er meget velkomne. Hvad enten man selv er hjertesyg, er pårørende, eller interesserer sig for emnet.

Skrevet lørdag d. 11. august 2018

Orientering om nogle af efterårets aktiviteter

Vi håber I har – og har haft – en dejlig sommer. Er man glad for solen, har der været rig lejlighed til at nyde den.

Hjertecafé med foredrag – efterår 2018

Sted: Træningssal 2, Sundhedshus Amager, Hans Bogbinders Allé 3, Indgang 7, 1. sal, 2300 Kbh. S.

OBS. Indgang 7 er inde i gården. Tidspunkt: Klokken 15.00 – ca. 17.00.

Ingen tilmelding. Bare mød op. Der er som regel god tid til spørgsmål.


Dato   2018

Foredrags-holder
 

Emne

Torsdag den 6. september Psykolog Mette Skovgård Christensen Samtale med hjertesyge
Torsdag den 4. oktober Sygeplejerske Mia Jandrup Atrieflimmer
Torsdag den 1. november Farmaceut Lene Vikkelsø Rasmussen Hjertemedicin

Jeg har flere gange hørt Mette Skovgård Christensen holde foredrag, og det kan på det varmeste anbe-fales. Mette udviser stor empati og forståelse for de svære overvejelser, en patient kan gå igennem. Mette vil tale om at leve bedst muligt med kronisk hjertelidelse, men også om stress-reaktioner, det kan være klogt at reagere på i tide.

Der vil komme yderligere forklaringer til de 2 andre foredrag senere. Foredragene henvender sig til alle – hvis man er hjertesyg, er pårørende eller er interesseret i emnet.

Hjertemotion 

Vi håber på at kunne fortsætte med vores populære hjertemotionshold. Det er lørdage klokken 09:15 i Sundhedshus Amager.

Desværre mangler vi en træner (fysioterapeut eller studerende). Hvis I kender én, der er interesseret, må I meget gerne bede vedkommende kontakte mig hurtigt.

Bestyrelsesmøde i Hjerteforeningen København S

Der har været afholdt bestyrelsesmøde i lokalforeningen mandag den 06. august 2018.

Ud over den faste dagsorden talte vi om torsdags-turene, der har været en stor succes i år – ikke mindst takket være det fine vejr.

Der er stadig mulighed for at deltage i disse ture, som fortsætter frem til den 25. oktober

Blodtryksmålinger i Matas

Også i år vil vi måle blodtryk i diverse Matas butikker. Skemaet viser tidspunkterne.

Matas butik Dato/

2018

Tids-punkt
Arne Jacobsens Allé 12, 2300 S 23.08. 14.00 -17.00
Amagerbrogade 47, 2300 S 29.08. 14.00 –
17.00
Amagerbrogade 172, 2300 S 31.08 13:30 -16:30
Reberbanegade 3, 2300 S 12.09. 14.00 -17.00

I er så hjerteligt velkomne til at komme forbi for at få check ét blodtrykket eller få en snak.

Der er en ny konkurrence i år.

Bryggens fødselsdag lørdag den 1. september 2018 kl. 10:00 – 16:00

 Her vil være liv og glade dage og masser af stande i gaderne. Det er en byfest for hele familien.

Hjerteforeningen har en stand med måling af blodtryk, udlevering af brochurer, balloner, og der er god tid til en snak med forbipasserende.

Vi er til stede fra kl. 10:00 til kl. 16:00 omkring den store legeplads ved Leifsgade.

Faste aktiviteter

Gåture på Amager Fælled

Hver søndag kl. 10:00 til og med 16. december 2018.

Startsted: DR Byens metrostation, og vi slutter samme sted. Ruten er Hjertestien på Amager Fælled.

(Ruten er i alt på mellem 4 og 5,5 km).

Sommer-gåture startede torsdag den 17. maj klokken 19 og varer til og med 25. oktober. I oktober måned starter turene dog allerede kl. 17:15.

Kalender og Facebook

Vores aktiviteter indsættes løbende i vores kalender, og ligeledes omtales de på vores Facebook-side:

Kalender: http://kbhs.hjerteforeningen.dk/

Facebook: https://www.facebook.com/hjerte2300s/

Med de venligste hilsener og på vegne af Hjerteforeningen i København S

Margit Grome. Mail: margitgrome@gmail.com